AKTUÁLNÍ NOVINKY - LAST NEWS  

 

V případě, že žádáte o převzetí upomínkové ceny za klubového šampiona na některé za našich výstav, je nutné žádost o přiznání titulu zaslat do dne 2. uzávěrky příslušné výstavy. Při nedodržení tohoto termínu nebude možné upomínkovou cenu na výstavě převzít.

Pro zobrazení aktuálních informací, prosím, aktualizujte webovou stránku - ikona F5 :-)

Opakovaně žádáme všechny žadatele, aby žádosti o klubového šampiona posílali mailem na adresu kchp.sampioni@seznam.cz

Formulář žádosti najdete na stránkách KCHP www.kchp.cz v odkazu DOKUMENTY a uveďte všechny potřebné informace!
formulář zde

V případě zaslání na jinou mailovou adresu, může být Vaše žádost opomenuta.

 

Vážení členové,
dne 10.11.2018 proběhla výroční členská schůze Klubu chovatelů pudlů, z.s., na které byl zvolen nový výbor klubu, který se na základě rozhodnutí členské schůze zúžil o 2 členy, a revizní komise klubu v následujícím složení:
VÝBOR KLUBU CHOVATELŮ PUDLŮ, Z.S.:
Naďa Klírová – předseda, hlavní poradce chovu
Jana Brettfeldová Lossgottová – místopředseda, koordinace sponzoringu výstav, šampionáty
Marie Radová – ekonom 
Jitka Blahová – matrika 
Tereza Krejčí – sportovní agenda, zpravodaj
Eva Sedláčková – zpravodaj

Miloslava Kindlová – člen výboru
REVIZNÍ KOMISE KLUBU CHOVATELŮ PUDLŮ, Z.S.:
Karla Halbichová
Monika Poracká
Vlaďka Včelková - předseda
Děkujeme všem členům dosavadního výboru za práci pro klub a všem členům nového výboru přejeme hodně zdaru v budoucí práci.

 

Čtvrtek 15.11.2018

 Propozice OKV Brno Měnín 12.1.2019 - posuzovatel Ondrej Dudáš , SK

S OHLEDEM NA OMEZENÉ PROSTORY A POČET PŘIHLÁŠENÝCH PSŮ BYL PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK NA KLUBOVOU VÝSTAVU 24.11.2018 v Kněževsi ZASTAVEN. Děkujeme za pochopení

Rozpis KV Kněževes 24.11.2018 - posuzovatel Michael Ganzer,SWE

Výsledky MVP Č.Budějovice 7.10.2018 – posuzovatel: Robert Kubeš

 Průběžné výsledky PUDL ROKU 2018

 

 

 Propozice OKV Brno Měnín 12.1.2019

BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČSOB, č.ú. 233642274 /0300 v.s.12012019

 

 

 

PRAVIDLA PRO PŘIZNÁNÍ KLUBOVÝCH ŠAMPIONŮ!

Protože v poslední době přibývá čím dál více žadatelů o převzetí poháru za klubové šampiony na výstavě a nemají řádně zažádáno, zde jsou znovu pravidla, jak postupovat! Žádáme všechny vystavovatele, kteří žádají o přiznání klubového šampiona, aby níže připojenou žádost o vystavení klubového šampiona posílali na e-mail: kchp@seznam.cz K přiznání titulu je nutné čitelně vyplnit níže umístěný formulář a uhradit  na účet klubu č. 233642274/0300 poplatek ve výši 150,- Kč. Jako variabilní symbol použijte číslo zápisu psa, pro kterého o šampiona žádáte

 

 

Kosmetika BEA natur je řada kvalitních českých výrobků pro chovatele psů a koček, určená jak pro běžnou péči o srst, tak pro přípravu vašich psů a koček na výstavy.

 

 

mcePharma je česká společnost,

která vyvíjí a vyrábí inovativní doplňky stravy, doplňková krmiva pro malá zvířata a kosmetiku

 

 

 

Profesionální fotografie psů, specializace na výstavy a psí sporty...Ing. Eva Mizerová

Professionaly photographing dogs, specialization shows and dog sports...